EN | TH

บริการ

  • ด้านคุณภาพและมาตรฐาน

    หลักในการดำเนินธุรกิจของเราคือการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสูงสุด เราจึงมุ้งเน้นในการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้ใช้

  • ด้านการวิจัย และพัฒนา

    ทุกขั้นตอนการคิดค้นและผลิตผ่านการวิจัย พัฒนา และทดสอบในห้องแล็บฯ ที่ได้มาตรฐาน โดยทีมวิจัยและพัฒนาที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ของเรา จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับมาตรฐานสูงสุด

  • ด้านกำลังการผลิต

    ฝ่ายผลิตของเราได้รับมาตรฐาน GMP ประกอบกับการเลือกใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิตทำให้ทุกๆ ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย

Copyright 2015 Advance Cosmetics CO., LTD.
All Rights Reserved.