EN | TH

ผลิตภัณฑ์

รับผลิตสินค้า

หลักการและขั้นตอนการรับผลิตสินค้า OEM

*รับผลิตจากสูตรมาตรฐานของโรงงาน

1.เลือกผลิตภัณฑ์จาก List สินค้า

2.เลือกบรรจุภัณฑ์ (ลูกค้าสามารถหาเอง และนำมาให้ทางเราบรรจุได้ มีค่าบรรจุ) โดยตกลงรูปแบบล่วงหน้า

3.ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า 

4.ชำระมัดจำ 50% ก่อนการผลิต

5.เริ่มกระบวนการผลิต ทางโรงงานจะทำการจดแจ้งเลข อย. ให้ลูกค้า (มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000.-บาท)

6.ชำระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนส่งมอบสินค้า

*รับผลิต กรณีลูกค้าประสงค์ให้ทางโรงงานพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่

1.ลูกค้านัดหมายนำตัวอย่าง แจ้งรายละเอียดที่ต้องการ หรือ Effective ที่ต้องการเป็นพิเศษ

2.มีค่าวิจัยและพัฒนาสูตรเบื้องต้น จำนวน 5,000.-บาท (ปรับสูตรได้ 2 ครั้ง) 

3.สินค้าทุกหมวด มีจำนวนขั้นต่ำในการสั่งผลิต เป็น กิโลกรัม หรือจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 50,000.-บาทขึ้นไป แล้วแต่การพิจารณาไป

4.เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ทางเรามี หรือลูกค้าจะหามาเองก็ได้ (มีค่าแรงบรรจุสินค้า/ชิ้น)

5.ส่งใบเสนอราคาลูกค้า

6.ชำระมัดจำ 50% ก่อนการผลิต

7.เริ่มกระบวนการผลิต ทางโรงงานจะทำการจดแจ้งเลขทะเบียน อย. ให้ลูกค้า (มีค่าใช้จ่าย 3,000.-บาท)

8.ชำระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนส่งมอบสินค้า

ซาเล่ ไวท์พลัส 8851356002154

ZiiiT Moisturizer

Copyright 2015 Advance Cosmetics CO., LTD.
All Rights Reserved.